ยินดีต้อนรับสู่ กลุ่มบริษัท ซี.เอ็ม.พี.กรุ๊ป

บริษัทเพียบพร้อมไปด้วยบุคคลากรที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญทางด้านงานเครื่องกลและงานโยธา ที่มีความพร้อมทางด้านเครื่องมือเครื่องใช้เหมาะสมกับงานต่างๆทั้งงานบนบก และในแม่น้ำหรือทะเล เช่น งานสำรวจ, และออกแบบก่อสร้าง , งานกู้เรือ,งานรื้อถอนใต้น้ำ » อ่านต่อ

ผลงานที่ผ่านมาของบริษัท ซี.เอ็ม.พี

ไม่ว่าจะเป็๋น งานสร้าง, ซ่อมแซม, ซ่อมบำรุง ,งานกู้เรือ ,งานตอกเสาเข็ม, ปรับปรุงDolphin,
งานขุดลอก, งานวางท่อ จากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชน การสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ » ที่นี่


ประกาศรับสมัครบุคคลากร

เนื่องจากบริษัทฯกำลังขยายงานเพื่อรองรับการเติบโต จึง มีประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลากรเพื่อเข้าทำงานโดยมีตำแหน่งต่างๆที่ต้องการดังนี้ » เพิ่มเติม

บริการ งานสำรวจ,

ออกแบบงานก่อสร้างท่าเทียบเรือ

งาานกุ้ัเรือ งานรื้อถอนใต้น้ำ,

งานประดาน้ำ

งานวางท่อใต้น้ำทุกชนิดและ

สายเคเบิลใต้น้ำงานขุดลอกร่องน้ำ

หน้าท่าเทียบเรือทั้งในแม่น้ำ

และทะเล งานเชื่อมใต้น้ำและ

งานตัดเหล็กใต้น้ำ งานก่อสร้าง

และงานซ่อมบำรุงคอนกรีต

และงานโลหะ งานก่อส้างและ

ซ่อมบำรุงระบบท่อรับ-ส่งทุกระบบ

งานติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า

งานทำความสะอาดถังน้ำมัน

พ่นทราย และทาสี

ให้คำปรึกษา การขออนุญาตจากหน่วยราชการ

(งานก่อสร้างในน้ำ)

   
บริษัท ซี.เอ็ม.พี.เซ็นเตอร์ดีเวลล๊อปเม้น จำกัด cmp